kwhw.net
当前位置:首页 >> js中将数组转成json >>

js中将数组转成json

普通的数组格式是:['a','b','c'] JSON的格式是:{'1':'a','2':'b','3':'c'} 所以把数组循环一下就可以了; var a = ['a','b','c'];var json = {};for(var i=0;i

JS 字面量对象 转成 json 字符串 var arr = [1,2,3, { a : 1 } ];JSON.stringify( arr ); 字符串解析成 JSON var str = '[1,2,3,{"a":1}]';JSON.parse( str );

JS 字面量对象 转成 json 字符串 1 2 var arr = [1,2,3, { a : 1 } ]; JSON.stringify( arr ); 字符串解析成 JSON 1 2 var str = '[1,2,3,{"a":1}]'; JSON.parse( str );

jquer封装好的这个方法:serializeArray()12 var a=[];a.serializeArray();

var str = JSON.stringify(plist);

json官网上有一个 json2 的库用于 json 相关的操作。比如: // 将数组和对象转换成符合json格式的字符串: // 引入 json2 库 text = JSON.stringify(['e', {pluribus: 'unum'}]); // text is '["e",{"pluribus":"unum"}]'

这要看你得到的数据是什么格式的 下面以数组格式举例 得到的json:'[1,2,3,4]' 使用eval()将字符串转为代码 即可得到数组[1,2,3,4]

你的代码有点问题, 不过可以先告诉你怎么讲js数组转换成json数据 下载一个JSON2文件, 然后使用 var json=JSON2.stringif(js数组);

json 数组也是数组 //1、var jsonstr="[{'name':'a','value':1},{'name':'b','value':2}]";var jsonarray = eval('('+jsonstr+')'); var arr = { "name" : $('#names').val(), "value" : $('#values').val() }jsonarray.push(arr);//2、var json...

jquer封装好的这个方法:serializeArray() var a=[]; a.serializeArray(); 将数组系列化就是json ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮 ~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。 ~你的采纳是我前进的动力 ~~O(∩_∩...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwhw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com